Friesland

Hallo Fryslân!

Laten we delen.

Op maar liefst 25 locaties in Friesland kun je onze reguliere deelfietsen gebruiken. Wij maken gebruik van een station based concept, waarbij je als gebruiker de fiets altijd terug moet brengen op de locatie waar je de fiets(en) hebt gehuurd.

Onze fietsen zijn in Friesland op onderstaande locaties te verkrijgen:

Koudum-Molkwerum, Hindeloopen, Workum, IJlst, Mantgum, Harlingen, Franeker, Dronrijp, Leeuwarden-Camminghaburen, Hurdegaryp, De Westereen, Feanwâlden, Buitenpost, Grou, Akkrum, Wolvega, Earnewâld, Garyp, Lemmer, Bolsward, Joure, Dokkum, Oosterwolde, Drachten-van Knob en Drachten-Oost.

Voor maar € 1,50,- per uur of € 6,- per dag kun je een fiets gebruiken.

Download onze Deelfiets Nederland app, registreer en kies je fiets uit.