Officiële opening Deelfiets Nederland in Friesland

Officiële opening Deelfiets Nederland in Friesland

Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zo ver… De officiële kick-off van Deelfiets Nederland in Fryslân! Wat zijn wij trots!

De opening werd gehouden op het station bij Mantgum. Het was een prachtige dag met een mooie opkomst. In het bijzonder willen wij graag de gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder en regiodirecteur Milfred Hart van Arriva bedanken voor hun aanwezigheid. Daarnaast ook alle pers die aanwezig was.

Op maar liefst 24 locaties in Friesland kun je straks onze deelfietsen gebruiken. En dat voor maar € 1,50,- per uur of € 6,- per dag. Wij maken gebruik van een station based concept, waarbij je als gebruiker de fiets altijd terug moet brengen op de locatie waar je de fiets(en) hebt gehuurd.

Je kunt onze deelfietsen vinden op de volgende locaties: Koudum-Molkwerum, Hindeloopen, Workum, IJlst, Mantgum, Harlingen, Franeker, Dronrijp, Leeuwarden-Camminghaburen, Hurdegaryp, De Westereen, Feanwâlden, Buitenpost, Grou, Akkrum, Wolvega, Earnewâld, Garyp, Lemmer, Joure, Dokkum, Oosterwolde, Drachten-van Knob en Drachten-Oost.

Wij hebben er ontzettend veel zin in om onze deelfietsen nu ook met Friesland te delen! Veel fietsplezier en lit ús diele!